خدمات

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
فالوور میکس با کیفیت⭐️⚡️
40000
200 / 25000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4
لایک میکس با کیفیت⭐️⚡️
10100
50 / 15000
6
لایک میکس اینستاگرام پرسرعت
12000
25 / 200000
50
لایک ایرانی
15000
10 / 200000
51
لایک 100 درصد ایرانی
28000
50 / 200000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
49
کامنت سفارشی میکس با متن دلخواه
150000
5 / 200
48
کامنت سفارشی میکس با متن دلخواه
150000
10 / 10000

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
ممبر فیک کانال / گروه
120000
500 / 100000

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
بازدید تک پست کانال
600
10 / 300000
20
بازدید 5 پست آخر کانال
2600
10 / 300000
21
بازدید 10 پست آخر کانال
4200
10 / 300000
22
بازدید 20 پست آخر کانال
8000
10 / 300000
23
بازدید 50 پست آخر کانال
20000
10 / 300000
24
بازدید 100 پست آخر کانال
38000
10 / 300000

رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
رای / لایک نظرسنجی
24000
1 / 200000