خدمات

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
فالوور اینستاگرام میکس(ریزش کم)⭐️⚡️💎
16000
100 / 100000
3
فالوور با کیفیت⭐️⚡️
17000
200 / 25000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
لایک اینستاگرام میکس⭐️⚡️💎
8560
100 / 10000
4
لایک با کیفیت⭐️⚡️
10100
50 / 15000
6
لایک اینستاگرام ایرانی⭐️⚡️
12000
10 / 200000

ویو(بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
40
بازدید پست و IGTV (سرور سه)
1400
100 / 500000
41
سرویس بازدید پست اینستاگرام (سرور پرسرعت)
1600
25 / 100000000
8
بازدید پست و IGTV (سرور یک)
1800
20 / 1000000
13
بازدید لایو(پخش زنده)(ماندگاری: سی دقیقه)(فوری)
160000
20 / 2000
14
بازدید لایو(پخش زنده)(ماندگاری: شصت دقیقه)(فوری)
220000
10 / 2000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
31
مجموعه کامنت تبریک تولد
20160
5 / 40
29
مجموعه کامنت تبریک عمومی
20160
5 / 40
32
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
20160
5 / 40
27
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
20160
5 / 40
28
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20160
5 / 40
30
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
20160
5 / 40
33
کامنت سفارشی میکس با متن دلخواه
40000
5 / 1000
37
لایک کامنت(فوری)⚡️
65000
20 / 10000

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15
ممبر فیک کانال / گروه عمومی
13000
500 / 10000
18
ممبر فیک گروه خصوصی
13000
1000 / 10000
17
ممبر اجباری کانال / گروه عمومی
14000
1000 / 30000
16
ممبر فیک کانال / گروه عمومی (سرور دو)
16000
500 / 10000

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
بازدید تک پست کانال
600
10 / 300000
20
بازدید 5 پست آخر کانال
3500
10 / 300000
21
بازدید 10 پست آخر کانال
5800
10 / 300000
22
بازدید 20 پست آخر کانال
8000
10 / 300000
23
بازدید 50 پست آخر کانال
18000
10 / 300000
24
بازدید 100 پست آخر کانال
33000
10 / 300000

رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
رای / لایک نظرسنجی
24000
1 / 200000