خدمات

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
فالوور آهسته میکس(ریزش کم)⭐️⚡️💎
14000
1000 / 400000
45
فالوور سرور جدید✔️
16000
1000 / 50000
3
فالوور میکس با کیفیت⭐️⚡️
20000
200 / 25000
2
فالوور میکس(پروفایل دار)⭐️⚡️
25000
50 / 200000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
لایک میکس⭐️⚡️💎
9000
100 / 10000
4
لایک میکس با کیفیت⭐️⚡️
10100
50 / 15000
6
لایک ایرانی اینستاگرام⭐️⚡️🇮🇷
12000
25 / 200000

ویو(بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
39
بازدید پست و ریلز (سرور دو)
2800
25 / 5000000
8
بازدید پست و ریلز (سرور یک)
2900
50 / 10000000
40
بازدید پست و ریلز (سرور سه)
3000
100 / 1000000
13
بازدید لایو(پخش زنده)(ماندگاری: سی دقیقه)(فوری)
280000
20 / 2000
14
بازدید لایو(پخش زنده)(ماندگاری: شصت دقیقه)(فوری)
320000
10 / 2000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
31
مجموعه کامنت تبریک تولد
20160
5 / 40
29
مجموعه کامنت تبریک عمومی
20160
5 / 40
32
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
20160
5 / 40
27
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
20160
5 / 40
28
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20160
5 / 40
30
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
20160
5 / 40
33
کامنت سفارشی میکس با متن دلخواه
40000
5 / 1000
37
لایک کامنت(فوری)⚡️
65000
20 / 10000

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
17
ممبر اجباری کانال / گروه عمومی
25000
1000 / 30000
15
ممبر فیک کانال / گروه عمومی
25000
500 / 10000

بازدید تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
بازدید تک پست کانال
600
10 / 300000
20
بازدید 5 پست آخر کانال
2600
10 / 300000
21
بازدید 10 پست آخر کانال
4200
10 / 300000
22
بازدید 20 پست آخر کانال
8000
10 / 300000
23
بازدید 50 پست آخر کانال
20000
10 / 300000
24
بازدید 100 پست آخر کانال
38000
10 / 300000

رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
رای / لایک نظرسنجی
24000
1 / 200000